Patrick Odendaal

Ik heb gedurende een jaar lang samengewerkt met Wouter om de verzelfstandiging van het primair openbaar onderwijs-bestuur te ondersteunen. Wouter inspireerde als projectleider met zijn kordate en kundige aanwezigheid. Hij wekt vertrouwen dat “het allemaal wel gaat lukken” door zijn tomeloze inzet. Hij bezit veel financiële kennis en adviseert daarin gevraagd en ongevraagd. Wouter is een prettige gesprekspartner waar het zinvol mee discussiëren is. 

Daarnaast is hij altijd optimistisch en humorvol niet onbelangrijk als je een klus samen met mensen voor elkaar wilt boksen!

Patrick Odendaal
Patrick Odendaal
Opdracht: Procesontwerper bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Netherlands Cultural Heritage Agency)