Business Control en Financial Control in de nabije toekomst. Nog nodig?

Business Controller en Financial Controller en de nabije toekomst.

 

Financial controllers zorgen ervoor dat financiële rapportages worden verzamelend, leesbaar zijn en verklaard worden. De business controller is meer bezig met hoe zaken binnen de organisatie georganiseerd worden, waar de toekomstige zaken van de business vandaan gehaald moeten worden en hoe de organisatie zich daarop moet inrichten.

De business controller moet vooruit lopen op de ontwikkelingen buiten organisatie. In het kader van het onderzoek zou de business controller zich ook meer bezig moeten houden met de ontwikkelingen rondom blockchain en de veranderende markt.

Als voorbeeld is er de  presidentswisseling van Obama naar Trump, hierdoor zijn er regels veranderd die van impact zijn op een NGO, een goede doelen organisatie als Hivos. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat ook buitenlandse relaties gemanaged moeten worden.

Als tweede voorbeeld: de Brexit.

De Brexit zorgt ervoor dat er andere regels zijn met betrekking tot de geldstromen naar een bedrijf als Hivos. De business controller zou deze ontwikkelingen moeten volgen en vervolgens kijken waar de organisatie zou moeten worden aangepast. Ook moet hij eventueel de administratieve organisatie aanpassen. De financial controller zorgt meer voor betere rapportages, de business controller overziet meer de gehele administratieve organisatie en de beïnvloeding daarvan.

Er zit nog maat weinig verschil of een financial controller en business controller bij een NGO of een regulier commercieel bedrijf actief is. Ik verwacht wel dat de vraag naar financial controllers zal afnemen in de toekomst. Bij business controllers verwacht ik dat niet.

Nieuwe competenties.

Als de business controller zich daadwerkelijk bemoeit met de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)  en hoe je de AO/IB verder aan kan passen aan de nieuwe markt, dan verwacht hij dat ook in de toekomst de business controller werk heeft. Het bedrijf moet zich namelijk continu aanpassen aan de omgeving en daarbij haar interne beheersing op instellen. Degene die het best kan veranderen, die overleeft. Business controller valt dus niet heel makkelijk te automatiseren. De financial controller is min of meer het verlengstuk van de boekhouder. Hierom verwacht ik dat de boekhouding in de toekomst wel in zijn geheel geautomatiseerd kan worden. De boekhouding wordt transparanter en rapportages veranderen in bepaald opzicht dat sommige dingen wel,  en andere dingen niet, gerapporteerd hoeven worden. Voor de financial controller verwacht ik dat de focus meer op komt te liggen op het ontwerp van het systeem en dat deze aangepast zijn aan de omstandigheden. Ook zal de financial controller meer moeten afstappen van dingen als Excel, maar meer net als de business controller naar de veranderingen moet kijken. Ik  verwacht van de financial controller dat diens taken steeds meer richting business intelligence gaan. Dit eist meer van het analytische en logische denkvermogen. Wel verwacht ik dat ook in de toekomst de controller nog steeds bepaalde rekenkundige eigenschappen moet hebben. Laat ik dat omschrijven als het ‘gevoel voor cijfers hebben, cijfers kunnen zien, reken technisch situaties snel kunnen overzien zodat men kan kijken of iets valide is.’ Communicatief moet elke Finance medewerkers zich verstaanbaar kunnen maken binnen de organisatie. Op dit moment is nog lang niet elke Finance medewerker communicatief sterk.

 

Emerging technologies

Ik wil aangeven dat dat de ontwikkelingen rondom de Emerging technologies buitengewoon interessant zijn. Zo heb ik in het verleden al eens, met wisselend succes, in cryptocurrency gehandeld. Ook de snelle ontwikkelingen in andere technologie zijn interessant. Hierbij kan ik als voorbeeld noemen: de opkomst van mobiele telefoons en computers. Ook geeft hij aan dat binnen mijn huidige opdrachtgever: Hivos, veel gebruikt wordt gemaakt van Skype (facetime/blueJeans) vanwege het internationale karakter.

De blockchain technologie zal in de toekomst een forse bedreiging zijn voor de functie van notaris. Ook het hele bankwezen met geldverkeer is aan verandering onderhevig en ik verwacht dat dingen als belastingcontroles en belastingaangiftes, zoals dat nu gebeurt, in de toekomst door big data heel anders zullen gaan. Volgens mij  is het zo dat als de belastingdienst natie-wijd kan beschikken over data van alle personen en bedrijven, dat ze kunnen controleren op input, throughput en output, dat aangiftes helemaal niet meer nodig zijn. De belastingdienst kan zich dan meer focussen op bijvoorbeeld tijdigheid van factuurverzending en inning. Het innen van facturen zou door ontwikkelingen in de toekomst ook niet meer moeilijk zijn, omdat men precies kan zien hoeveel geld er aanwezig is. Ik verwacht ook dat zwart geld in de toekomst zal verdwijnen. Ook verwacht ik dat de ontwikkelingen van Business Intelligence binnen organisaties in de toekomst steeds minder specialisme vereist, doordat de toegankelijkheid steeds meer toeneemt en dat binnen Finance over tien jaar nog maar 20% van de mensen zullen werken die er nu werken. Er zal een upgrade in het onderwijsniveau plaats moeten vinden.

Ik verwacht dat het beroep van de accountant zo goed als gaat verdwijnen door blockchain en big data. Blockchain zal ook vooral impact hebben op de transacties binnen de debiteuren en crediteuren. Daarbij z er tegenwoordig zijn er al verschillende boekhoudpakketten, die ver zijn ontwikkeld in het midden en kleinbedrijf. Als voorbeelden kan ik hier Yuki en Twinfiel noemen. Ik zie dat deze boekhoudsystemen gedreven zijn door nieuwe technieken die het werk efficiënter en makkelijker maken.

Van Machine-Learning heb ik echter nog geen voorstelling van wat het is en in welk gebied binnen de financiële functie het van toepassing is. Big data zal helpen bij het ontwikkelen en zien van nieuwe markten en productontwikkeling. Ik verwacht dat big data meer helpt bij marketing en medische beroepen. Bijvoorbeeld: Watson van IBM, dat nu als hoger scoort in het opsporen van kanker aan de hand van big data dan de gemiddelde huisarts.

Binnen Hivos zelf heb ik nog niks meegekregen over ontwikkelingen binnen blockchain, big data en machine learning. Ik verwacht dat big data ook de business controller kan helpen binnen macro-economische analyses. Deze analyses leveren betere inzichten, maar zullen zijn werk inhoudelijk niet aantasten. De eerste bedrijven die gaan profiteren van Emerging technologies zijn de vernieuwende bedrijven die geld kunnen investeren. Deze bedrijven moeten de visie, inzicht en het geloof hebben in hetgeen waarin ze investeert. Daarnaast moet zo’n bedrijf ook bezig zijn met de veranderende klantbehoefte. Een bank bijvoorbeeld die nu moet investeren in deze technologieën, anders bestaat deze bank niet meer in de toekomst.