Marc van Zelst

Wouter heeft in een ingewikkelde context een belangrijke bijdrage geleverd aan het uitwerken van een projectplan om te komen tot registratie van en rapportage over personele kosten en bezetting. Wouter heeft in deze opdracht vasthoudendheid laten zien, oplossingsgerichtheid en vermogen om medewerkers te mobiliseren om mee te denken.
Wouter maakt daarbij gebruik van zijn brede financiële achtergrond en zeer gedegen kennis van zaken.

Marc van Zelst is Directeur Bedrijfsvoering & Control at De Haagse Hogeschool