Wouter Raaphorst Q.C.

Wouter 20131209Wouter Raaphorst (1960) is een ervaren interim professional. Voordat hij in februari 2007 startte als interim professional was hij werkzaam als Controller, Financieel Manager, Project Manager en Functioneel Manager bij verschillende grote Nederlandse bedrijven. 

Denk daarbij aan:  GAK, UWV, Pink Roccade Getronics, INHOLLAND.  Sindsdien zijn de volgende bedrijven zijn opdrachtgevers geweest: PostcodeLoterij, Gemeente Den Haag, College voor Zorgverzekeraars, VWE, Universiteit van Utrecht.

Naast Interim Finance weet Wouter goed weg met opdrachten die zich in het werkgebied van  projectbegeleiding op het snijvlak tussen ICT en Finance bevinden. Hij heeft daarbij een focus op communicatie en intermediairschap tussen Financiële mensen en Automatiseerders.

Project management en leiderschap
Vanuit zijn achtergrond en ervaring in de Finance voelt Wouter Raaphorst een behoefte aan de juiste geautomatiseerde registratie van gegevens. Systemen koppelen, redundantie van gegevens tegengaan, handmatige en dubbele invoer vermijden, snelheid en kwaliteit verhogen. Het integreren van de administratieve vastlegging van meerdere (work)flows in de organisatie is voor hem, in zijn drive naar verbetering, een must. Hierbij richt hij zich op constante vernieuwingen in de Financiële administratie en de beheersing van de ondersteunende systemen.

Systemen
Wouter heeft ruime ervaring opgedaan in conversie- en implementatietrajecten van financiële pakketten. Wouter Raaphorst heeft ervaring in MS Dynamics Navsion, CODA, Baan4, Exact (Exact Finacials C/S, Exact Globe, Exact For Windows”), Hyperion, 20/20Vision, SAP, Business Objects.

Snijvlak tussen Finance en ICT
Wouter weet dat tijdens het samenwerken van ICT- en Financiële mensen de communicatiekant in een project uitermate belangrijk is. Bij het ontwerp, de ontwikkeling en implementatie dienen deze zo verschillende disciplines nauw samen te werken, terwijl ze dat niet altijd gewend zijn. Beide partijen hebben moeite om andermans taal te begrijpen. Hierin heeft Wouter Raaphorst zich gespecialiseerd. Hij is feilloos in staat om de partijen bijeen te brengen, hun communicatie te structureren en te standaardiseren. Als Intermediair weet hij beide partijen te enthousiasmeren en kan hen bewegen begrip te krijgen voor de cultuur en motivatie van andere disciplines. Daarnaast kent hij een planmatige gestructureerde wijze van werken met aandacht voor documentatie en inbedding van het project in de organisatie, ook na oplevering.

Controller
Wouter Raaphorst weet rapportages te vervaardigen met behulp van uiteenlopende rapportage tools als Hyperion, Amigo, Metis, Crystal Reports, Excel Add-in en/of Business Objects. Maar ook met het meer universeel beschikbare Microsoft Excel is Wouter zeer bedreven. Hierbij is hij er op gebrand dat er een goede visuele presentatie mogelijk is, naast de inhoudelijke juistheid van de cijfers. Wouter kent het belang van integrale rapportages en hij denkt graag mee met de business en de te behalen doelen. Het periodiek opstellen van rapportages, beoordelen en inzoomen op onregelmatigheden tot op de factuur, compleet met analyse van de oorzaak en aanbevelingen hoe het in de toekomst anders te doen, horen bij de aangeleerde vaardigheden van Wouter. Ook het presenteren voor grote groepen van gewenste nieuwe situaties, te behalen targets en grote veranderprocessen zijn voor Wouter leuk om te doen.

Het faciliteren en begeleiden van begrotingsprocessen, waarbij de nadruk ligt op het door het verantwoordelijke management zélf formuleren van de targets, is voor Wouter bekend terrein. Het uitvoeren van Audits in de organisatie waarbij de beschreven AO wordt getoetst en aanbevelingen voor verbetering worden geformuleerd behoort tot opgedane ervaringen van Wouter.

Financieel manager
In diverse grote organisaties heeft Wouter Raaphorst jarenlang zijn ervaringen opgedaan als Hoofd Administratie en Financieel Manager. Dagelijkse aansturing van procesgang van uitgaande- en inkomende facturen, verwerken van (bulk)bank dagafschriften. Het managen van de medewerkers die de administratie voeren en de boeken (bij) houden. Prioriteiten stellen en lange termijn doelstellingen formuleren voor de administratie. Maandafsluitingen met deadlines, speciale boekingen, activa, afrekeningen met externe fondsen en salarisbetalingen, alles wat met financiële vastlegging te maken heeft, zit in de ervaringsrugzak van Wouter.

Ook treasury werkzaamheden, beheer van verzekeringsportefeuilles, externe contacten met fondsen, banken en accountants behoren tot de ervaringsgebieden. Contacten met managers en directie, waarbij ook zonodig de handhavingsrol van de functie Hoofd Administratie naar voren komt. Werkzaamheden met betrekking tot het samenstellen van het financiële jaarverslag, compleet met bestemming-formuleringen heeft hij veelvuldig gedaan.

Bijzondere activiteiten in het werk-verleden van Wouter als financieel manager zijn o.a. het cashless maken van een grote organisatie ( >2.000 medewerkers), het uitvoeren van een Due Diligence, het digitaliseren van crediteurenfacturen incl. de workflow, het rationaliseren en opheffen van bankrekeningen,  diverse conversie’s van administratieve systemen, invoeren van een verplichtingen administratie, contractadministratie, het opzetten van een debiteurenadministratie en, last but not least:  de vorming van Shared Service Centra.

Gerealiseerde projecten/opdrachten

 • Interim Finance & Operations Manager for BusinessUnits OPEN and GREEN at HIVOS te Den Haag.
 • Interim Businesscontroller at De Haagse Hogeschool, Dienst B&C. 
 • Interim Faculteits Controller Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht. 
 • Interim Manager Finance and AO-IB projects / implementatie planningssysteem Clear at Cyclus NV in Gouda.
 • Interim Controller Universiteits Bibliotheek  Utrecht, te Utrecht februari 2014.
 • Coördinatie Jaarwerk Faculteit Sociale Wetenschappen bij Universiteit van Utrecht, te Utrecht maart 2013.
 • Verhuizing Automarkt Utrecht naar Beverwijk bij ATS BV te Heerhugowaard 3-4-2012. 
 • Implementatie Microsoft Dynamics Navision bij VWE BV te Heerhugowaard 1-1-2009
 • E-facturen voor 7000 klanten bij VWE BV te Heerhugowaard per 1-1-2009
 • Implementatie 20/20vision bij De Haagse Scholen per 1-1-2008
 • Internationale debiteurenbetalingen in CODA  bij CVZ per 1-4-2007
 • Pilot 20/20-vision (crediteuren-procurement) bij Nationale Postcode Loterij per 1-1-2006
 • Vorming Shared Service Centre bij INHOLLAND per 2004
 • Implementatie CODA als ERP administratief systeem bij INHOLLANDper 1-1-2002
 • Migratie Triton naar Baan IV bij Pink Roccade per 1999
 • Implementatie van Exact Financials bij ASZ per 1995