Dave Moors RA

 

Afgelopen twee jaren is Wouter betrokken geweest als projectmanager bij het opzetten en vormgeven van de verhuizing en inrichting van Automarkt Nederland. Automarkt Nederland is een voortzetting van de 80-jarige succesformule van de Automarkt in Utrecht en het fysiek verhuizen naar een andere locatie. Het betrof een complex en veelomvattend project op het gebied van (bestuurlijke) besluitvorming alsmede het uitwerken van een (business)plan via een projectorganisatie naar een volwaardig bedrijfsmodel.

Hierbij heeft Wouter zowel in voor- als het natraject laten zien over de volgende eigenschappen te beschikken die voor dit project van belang waren:
– daadkrachtig, energiek, (pro)actief
– geen 9-5 mentaliteit
– Loyaal, open en eerlijk
– organisatorisch talent
– goed in communicatie, legt gemakkelijk contact, kan verbinden en overbruggen
– ervaring met gemeentelijke beslis-, en vergunningstrajecten

Hierdoor is het idee uitgewerkt, het bedrijfsmodel verbetert, de voormalige fysieke locatie verandert en is een nieuw bedrijf op een nieuwe locatie gerealiseerd.

Dave Moors RA
Dave Moors RA
Senior Controller