Erik Maes

Toen ik Wouter in 2009 leerde kennen als projectmanager bij VWE mocht ik eerst met hem samenwerken vanuit mijn functie bij het Veemarktcomplex. Ik heb hem toen leren kennen als een kundige en integere partner bij het zoeken naar een alternatieve locatie voor de automarkt. Wouter is sterk annalytisch en maakt zich vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid zaken snel eigen. Daarbij is Wouter in staat om structuren te herkennen en weet hij als geen ander hier strategisch mee om te gaan. Daarnaast heb ik Wouter toen leren kennen als iemand die respectvol omgaat met de mensen waar hij mee werkt. Na de verplaatsing van de automarkt naar Beverwijk werden wij collega’s. Ook in die hoedanigheid was het plezierig werken met Wouter zijn kennis, zijn inzet en grote betrokkenheid hebben voor een belangrijk deel bijgedragen aan de succesvolle verhuizing van de automarkt. De succesvolle afronding van dit project had dan ook voor mij als onplezierige bijkomstigheid dat ik Wouter als collega nu moet missen. Ik ben een beetje jaloers op diegene die in de toekomst met hem mag samenwerken. 

Erik Maes
  1. Manager Automarkt Beverwijk