Ton Haubrich

 

Wouter heeft gedurende de transitie van Dienst POO naar De Haagse Scholen (2007-2008) uitstekend werk verricht. De belangrijkste mijlpalen in zijn functioneren zijn: continuering en verbetering van de Subsidie Inkomsten Administratie (€ 100 mln). Upgrade en uitbreiden Exact. Implementeren nieuwe procedures inzake debiteurenbeheer. Implementatie nieuw rekenschema per 2008. Implementatie crediteurenfacturen afhandelingssysteem 20/20Vision (Digitaliseren en workflow accorderen). Wouter heeft zich bewezen als een daadkrachtige, energieke interimmer, die mij gevraagd en ongevraagd heeft ondersteund. Door zijn ruime ervaringen in ICT én administratie alsmede zijn communicatieve vaardigheden en coachende houding is zijn inzet bij ons zeer geslaagd geweest. Bij deze wens ik Wouter een succesvolle verdere toekomst.

Ton Haubrich
Ton Haubrich
Hoofd AK at De Haagse Scholen